Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Các ý kiến mới nhất

Nội dung chính

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

  • Trường THCS Đông Hội
  • 13-05-2016
  • 8.1 KB
Bài soạn tiết 20: Thao giảng .
* Bài cũ: Câu hỏi SGK (2 phút)
* Bài mới: Ngay sau khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, nhân dân ta đã phải tiến hành cuộc kháng chiến chống quân Hán xâm lược trong điều kiện mới giành được quyền độc lập, đất nước còn nhiều khó khăn vì vậy cuộc kháng chiến chống quân Hán diễn ra vô cùng gay go ác liệt. Cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào, hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bài 18 – tiết 20
Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán


GV: Năm 40, Hai bà Trương phất cờ khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành được thắng lợi. Nước ta giành lại được quyền độc lập
GV: cho học sinh đọc 6 dòng đầu mục 1
?Công việc đầu tiên Hai Bà Trưng tiến hành làm sau khi giành được độc lập là gì.
? Việc Trưng Trắc được suy tôn làm vua có ý nghĩa như thế nào.( Đất nước ta thực sự giành được quyền tự chủ)
? Ngoài ra hai bà Trưng còn tiếp tục làm gì để củng cố nền độc lập.

? Em có nhận xét như thế nào về những việc làm của Hai bà Trưng, tác dụng của những việc làm đó. (Đúng đắn, đã nuôi dững, phục hồi được sức dân, khích lệ được tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của nhân dân ta…)
GV cho học sinh tự đọc 3 dòng cuối SGK.
Gv: Được tin hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc chuẩn bị xe, thuyền, tích trữ lương thực, làm thêm đường sá đề chờ thời cơ tiến hành đàn áp cuộc khởi nghĩa.
? Vì sao khi nghe tin Hai bà Trưng khởi nghĩa và trưng trắc xưng vương nhà Hán không đưa quân đàn áp ngay mà chỉ chuẩn bị. (vì nông dân Trung Quốc đang khởi nghĩa nhiều nơi)
GV: Trước tình hình đó, Hai Bà trưng đã cắt cử người tin cậy và có tài cầm quân đóng giữ những nơi quan trọng: Bà Thánh Thiên được lệnh đóng giữ ở hợp phố để đề phòng mạn bắc. Đông Dương chỉ huy quân ở cửu chân đề phòng mạn Nam. Bà Lê Chân được giao quyền chỉ huy toàn bộ ở giao chỉ…
Và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán đã bùng nổ dưới sự lãnh đạo của hai bà trưng.

( Tổ chức trò chơi: Đánh dấu vào các ô có câu trả lời đúng: 1,2,3,4….) (3 phút)
? Em có nhận xét như thế nào về lực lượng quân hán, so với quân hai bà trưng như thế nào? (rất mạnh, đày đủ vũ khí, lương thực, có tướng giỏi là Mã viện chỉ huy)
? Vì sao Mã Viện dược chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược.
( Tướng có kinh nghiệm trong chinh chiến ở phương Nam, tài cầm quân, có nhiều mưu mẹo, gian xảo)


? Quá tình xâm lược nước ta của nhà hán đã diễn ra như thế nào.


GV: ( Hưỡng dẫn học sinh xem các chú giải trên bản đồ, thuyết trình trên bản đồ) Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố, sau khi chiến được hợp phố, chúng chia quân thành hai đạo thủy, bộ tiến vào Giao chỉ. Đạo quân bộ men theo bờ biển, đẵn cây mở đường mà đi, chúng lẻn qua Quỷ Môn Quan (Tiên Yên, Quảng ninh), xuống Lục đầu. Đạo quân thủy từ Hợp Phố vượt biển vào Sông Bạch Đằng, rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Hai cánh quân thủy, bộ gặp nhau ở Lãng bạc.
? Em biết gì về vùng Lãng Bạc.
GV: Lãng Bạc nằm ở phía Đông Cổ Loa ( Gần Chí Linh – Hải dương). Đây là vùng đồi đất cao, xung quanh là vùng đồng sâu, hồ nước mênh mông, hiểm trở.(ghi bảng về quá trình tấn công của quân hán)

Cho học sinh tự đọc phần diễn biến ở SGK
? Khi quân Hán sang xâm lược nước ta, Hai Bà Trưng đã làm gì.
GV: Thuyết trình trên bản đồ: Khi đạo quân mã Viện tấn công vào hợp phố, quân ta ở Hợp Phố do bà Thánh Thiên chỉ huy đã anh dũng chống trả và giáng cho chúng những đòn phủ đầu choáng váng. Nghe tin Mã Viện kéo về Lãng Bạc, hai bà trưng đã tức tộc kéo quân từ Mê Linh qua cổ loa đến Lãng bạc nghênh chiến. Tại đây đã diễn ra những trận dánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, khiến cho mã Viện sau này nhớ lại vẫn kinh hoàng về vùng lãng Bạc: “Dưới nước lụt, trên mây mù, khí độc bộc lên ngùn ngụt, ngẩn lên thấy chim diều hâu đang bay sà xuống nước chết” một viên tướng là Bình Lạc Hầu Hàn vũ đã chết ở
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top