Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Các ý kiến mới nhất

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà Trường THCS Đông Hội

tp_th_cn_b_gv_500_02

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường

danh_sach_giao_vien_1_500

danh_sach_giao_vien_2_500

danh_sach_giao_vien_3_500

2. Tổng hợp

 

 

_  Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 41

 

_ Tổng số giáo viên trong nhà trường: 34; Nhân viên:07

 

Trong đó:

 

 

 

Thạc sỹ:                       01. Chiếm: 2.4%

 

Tốt nghiệp Đại Học:     26 giáo viên. Chiếm: 63.4%

 

Tốt nghiệp Cao Đẳng:    7 giáo viên. Chiếm: 17.0%

 

Tốt nghiệp THCN:         4 nhân viên. Chiếm: 9.7%

 

Chứng chỉ nghiệp vụ:     3 nhân viên. Chiếm:7.5%

10:28 05/07/2016
1085
Chưa ai thích bài này
Top